Skip to main content

Artykuły z branży fotowoltaicznej

Program "Czyste Powietrze" w pigułce

Jakość powietrza w Polsce nie jest dobra, a przy tym nieustannie się pogarsza, co wpływa negatywnie na nasze zdrowie. Dlatego też programy, kładące nacisk na poprawę czystości środowiska, w tym również powietrza, są niezwykle istotne. Jednym z nich jest program „Czyste Powietrze”.

Wsparcie rządowe w programie

Biorąc udział w programie Czyste Powietrze, można uzyskać różnego rodzaj dotacje, których celem jest modernizacja domów. To chociażby wsparcie finansowe w zakupie systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła, ekologicznych kotłów czy dofinansowanie dociepleń budynków. W ramach programu możliwe jest również uzyskanie dotacji na wymianę okien czy bram garażowych, dzięki czemu zmniejszają się straty ciepła, a konieczność ogrzewania budynków maleje.

Jak starać się o dofinansowanie?

Z programu Czyste Powietrze mogą skorzystać zarówno właściciele, jak i współwłaściciele jednorodzinnych domów. Odpowiedni wniosek należy złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, adekwatnym dla miejsca, w którym znajduje się budynek. Wniosek taki składany jest elektronicznie. W przypadku skorzystania z platformy WFOŚiG, wypełniony dokument trzeba przesłać do stosownego dla danego miejsca oddziału Funduszu. Składając wniosek przez stronę serwis.gov.pl, wystarczy tylko potwierdzić jego autentyczność podpisem elektronicznym.

Jaką kwotę dofinansowania można otrzymać?

Kwota dotacji, jaką można otrzymać z programu Czyste Powietrze, zależna jest od opcji, która zostanie wybrana. Może to być jedna z trzech opcji podstawowych. Wówczas kwota dofinansowania wynosi 30 000 zł. Druga możliwość to skorzystanie z dwóch opcji dofinansowania podwyższonego. Wtedy to kwoty dofinansowania mogą wynosić 37 000 lub 15 000 zł. Styczeń 2022 przyniósł kolejne zmiany w Programie. Wprowadzono wówczas dofinansowanie, przeznaczone dla osób z niskimi dochodami. Zgodnie z nowymi zapisami, mogą one starać się nawet o kwotę rzędu 69 000 zł. To potężne wsparcie, otwierające wszystkim obywatelom możliwość przyczynienia się do poprawy jakości powietrza w kraju.