Skip to main content

Artykuły z branży fotowoltaicznej

Jak połapać się w jednostkach energii elektrycznej? Czym jest kWh?

W każdym domu codziennie zużywa się przynajmniej kilka kilowatogodzin energii elektrycznej. Czym właściwie jest ta jednostka? Jak to możliwe, że energia elektryczna dociera do naszych domów? Dowiedz się, jak opisywać energię elektryczną, żeby nigdy nie zaskoczył Cię rachunek od dostawcy prądu.

Jak obliczyć zużycie prądu w gospodarstwie domowym?

Energia elektryczna – co to właściwie jest?

Energia elektryczna to forma energii związana z przepływem ładunków elektrycznych. Jest to jedna z najważniejszych i powszechnie używanych form energii we współczesnym społeczeństwie. Energia ta jest generowana w elektrowniach i dostarczana do odbiorców poprzez sieci elektroenergetyczne.

Energia elektryczna jest niezbędna do zasilania urządzeń elektrycznych w domach, przemyśle, komunikacji, a także w wielu innych dziedzinach życia. Jest to czysta i efektywna forma energii, ale równocześnie istnieją wyzwania związane z jej produkcją, przesyłem, składowaniem oraz zrównoważonym wykorzystaniem w kontekście ochrony środowiska.

Jak opisujemy energię elektryczną?

Podstawowym nośnikiem energii elektrycznej są ładunki elektryczne, a jej jednostką miary jest wat (W). Napięcie to różnica potencjałów między dwoma punktami w obwodzie elektrycznym. Jednostką miary napięcia jest wolt (V). Prąd to ruch ładunków elektrycznych w obwodzie. Jednostką miary prądu jest amper (A). Prąd określa ilość ładunku, który przepływa przez przewodnik w jednostce czasu.

Moc elektryczna to ilość energii elektrycznej przekazywanej w jednostce czasu. Jednostką mocy jest wspomniany wcześniej wat. Moc można obliczyć jako iloczyn napięcia i prądu (P = V * I). Energia elektryczna to ilość pracy wykonanej przez przepływający prąd w danym czasie. Jednostką miary energii jest dżul (J). W praktyce często używa się kilowatogodzin (kWh) do pomiaru ilości zużytej energii.

Jak przeliczać zużycie energii elektrycznej?

Jak obliczyć zużycie prądu?

Aby obliczyć zużycie prądu elektrycznego, można skorzystać z następującego wzoru:

E = P × t

gdzie:

  • E to zużycie energii elektrycznej w kilowatogodzinach (kWh),
  • P to moc urządzenia elektrycznego wyrażona w kilowatach (kW),
  • t to czas użytkowania urządzenia wyrażony w godzinach (h).

Jeśli masz urządzenie o mocy 1 kW (czyli 1000 W) i używasz go przez 3 godziny dziennie, to zużycie energii wyniesie:

E = 1kW × 3h = 3kWh

Ten wynik oznacza, że urządzenie zużyje 3 kilowatogodziny energii elektrycznej dziennie. Warto pamiętać, że koszt zużycia energii zależy od taryfy elektrycznej, którą stosuje dostawca energii. Możesz zajrzeć do swojego rachunku za prąd, aby sprawdzić rzeczywiste koszty.